Garancija

Garancija

Informacije o garanciji

Važno je znati da jamstvo proizvođača vrijedi samo za proizvode kupljene u Europskoj uniji. Ako želite koristiti jamstvo, morate se obratiti korisničkoj službi koja će vas uputiti u potrebne korake. Jamstvo pokriva sve kvarove, ali ne podržava lom.

Produžena garancija za gume Ninebot KickScooter F-serije

Produžena garancija na pneumatske gume bez zračnica sa dodatnim žele slojem za F-seriju* primjenjiva je samo na oštećenja originalnih Segway-Ninebot guma koje je ugradio Segway-Ninebot ili njihovi službeni registrovani partneri. Normalno habanje ili bilo koji drugo oblik štete je isključen.

Produžena garancija od 2 godine počinje da teče od datuma kupovine kako je navedeno na vašem dokazu o kupovini ili od trenutka aktivacije proizvoda u aplikaciji Segway-Ninebot. Ova ponuda ima ograničen period; kupovina se mora obaviti između 1. septembra i 31. decembra 2021. Ova produžena garancija je primjenjiva samo na krajnje potrošače i može se zatražiti putem naših ovlaštenih servisnih centara koji se mogu naći na Segway.com

Sačuvajte račun o kupovini kao dokaz kako biste iskoristili garanciju.

• Osim guma Ninebot KickScooter F25E, ovaj model nudi različite tehnike guma.